Selecteer een pagina
SDE++ Subsidie voor uw bedrijf?

SDE++ Subsidie voor uw bedrijf?

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) subsidie ondersteunt bedrijven en non-profitorganisaties die investeren in zonnepanelen en andere hernieuwbare energiebronnen. Deze subsidie helpt bij het verminderen van CO2-uitstoot en is specifiek gericht op projecten met een grootverbruiksaansluiting.

Hoe de SDE++ Subsidie Werkt

De SDE++ voorziet in een exploitatiesubsidie voor een periode van 15 jaar voor installaties met een startcapaciteit van minimaal 15 kWp. Voor ondernemingen met een kleinere aansluiting dan 3×80 A, zijn regelingen zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) vaak aantrekkelijker.

SDE++ Subsidie Aanvraagronde 2024

De nieuwe aanvraagronde begint op 10 september 2024, met een beschikbaar budget van € 11,5 miljard. Subsidieaanvragen dienen gericht te worden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Criteria voor SDE++ Subsidieaanvraag

Voor een succesvolle aanvraag moet u een haalbaarheidsstudie indienen, een positieve transportindicatie van uw netbeheerder hebben, en inschrijven op een basisbedrag per geproduceerde kWh. Deze stappen zijn cruciaal om de hoogte van uw subsidie te bepalen.

Factoren Die de Subsidiehoogte Bepalen

  1. De jaarlijkse kWh-productie van uw installatie.
  2. Het toegekende basisbedrag.
  3. De verhouding tussen de hoeveelheid energie die aan het net wordt geleverd en de energie die intern wordt verbruikt.
  4. De actuele energieprijs.

Sunergetic’s Rol in Uw SDE++ Aanvraag

Sunergetic helpt met het volledige aanvraagproces, inclusief documentatievoorbereiding en indiening, om uw kans op subsidietoekenning te maximaliseren.

Voorwaarden voor de SDE++ Subsidie

  • De subsidie is beschikbaar voor zakelijke partijen, inclusief rechtspersonen en sommige samenwerkingsverbanden zoals maatschappen en stichtingen.
  • De zonnepanelen moeten op een gebouw geïnstalleerd zijn en aangesloten op een grootverbruikaansluiting.
  • U moet de subsidie aanvragen voordat u een koopovereenkomst sluit.
  • De zonnepanelen moeten binnen 24 maanden na goedkeuring van de subsidie in gebruik zijn genomen.

Door samenwerking met Sunergetic verzekert u zich van een efficiënte aanpak voor het verkrijgen van de SDE++ subsidie, wat leidt tot een hoger rendement op uw investering en een grotere kans op subsidietoekenning.