Selecteer een pagina

Zorg voor jouw medewerkers, ook op langer termijn!

Een workshop over duurzame inzetbaarheid is een educatieve sessie die gericht is op het bevorderen van het welzijn, de gezondheid en de productiviteit van medewerkers op de lange termijn. Het doel van de workshop duurzame inzetbaarheid is om bewustwording te creëren en medewerkers te informeren over verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid, en hen te voorzien van praktische tips en tools om hun eigen inzetbaarheid te verbeteren. Hieronder enkele aspecten:

  1. Bewustwording van duurzame inzetbaarheid: Concept duurzame inzetbaarheid en waarom is het belangrijk voor zowel medewerkers als organisaties. Het doel is om medewerkers bewust te maken van het belang van het behouden en ontwikkelen van hun vaardigheden, gezondheid en motivatie gedurende hun hele loopbaan.
  2. Gezondheid en welzijn: De workshop kan informatie en praktische tips bieden over het verbeteren van fysieke fitheid, mentale veerkracht, stressmanagement, slaapkwaliteit en het bevorderen van een gezonde werk-privébalans.
  3. Loopbaanplanning en ontwikkeling: Continu ontwikkelen van vaardigheden en het aanpassen aan veranderende arbeidsomstandigheden. Begeleid medewerkers bij het identificeren van hun sterke punten, het stellen van loopbaandoelen en het creëren van een persoonlijk ontwikkelingsplan. 
  4. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: Met de snel veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk dat medewerkers flexibel en veerkrachtig zijn. De workshop kan strategieën delen om zich aan te passen aan veranderingen, zoals technologische ontwikkelingen, nieuwe werkwijzen of herstructureringen. Maar ook het belang van het verwerven van nieuwe vaardigheden en het omarmen van verandering benadrukken.

Betere communicatie binnen de organisatie

Een training effectief communiceren is gericht op het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van deelnemers, zodat ze beter kunnen communiceren in professionele en persoonlijke omgevingen. Het doel van de training is om bewustwording te creëren van verschillende aspecten van communicatie en om praktische tools en technieken aan te reiken om effectieve communicatie te bevorderen.

  1. Actief luisteren: Een belangrijk aspect van effectieve communicatie is het vermogen om actief te luisteren naar anderen. 
  2. Verbale communicatie: De training richt zich ook op verbale communicatievaardigheden, zoals het gebruik van duidelijke en beknopte taal, het vermijden van jargon, het aanpassen van de communicatiestijl aan de doelgroep en het effectief overbrengen van boodschappen. 
  3. Non-verbale communicatie: Naast verbale communicatie is non-verbale communicatie van groot belang. De training kan deelnemers bewust maken van de impact van lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, gebaren en oogcontact op de communicatie. 
  4. Feedback geven en ontvangen: Constructieve feedback is essentieel voor groei en ontwikkeling. De training kan richtlijnen bieden voor het geven en ontvangen van feedback op een respectvolle en effectieve manier. 

Conflictbeheersing: Communicatie kan soms leiden tot conflicten en misverstanden. De training kan technieken aanreiken om conflictsituaties effectief te beheren, zoals het identificeren van de oorzaken van het conflict, het hanteren van emoties, het zoeken naar gemeenschappelijke grond en het onderhandelen naar oplossingen. Deelnemers leren hoe ze constructieve gesprekken kunnen voeren en escalatie kunnen voorkomen.